Chi ha sposato Dorgon?

Empress Jingxiaoyi sposò Dorgon .

Dorgon

Dorgon

Dorgon (Lingua mancese: , letterariamente "tasso") (17 novembre 1612 – 31 dicembre 1650) è stato un generale cinese di etnia manciù, che governò all'inizio della dinastia Qing. Fu il quattordicesimo figlio di Nurhaci.

 Per saperne di più...
 
Wedding Rings

Empress Jingxiaoyi

Descrizione in Italiano non trovata, abbiamo solo una descrizione in thailandese:

พระชายาจินเซี่ยวจวงกง (จีน: 敬孝忠恭元妃อังกฤษ: Grand Consort Jingxiaozhonggong)ราชกูลเดิม คือ โป๋เอ่อร์จี้จี๋เท่อ (จีน: 博尔济吉特氏อังกฤษ: Borjigit) เป็นธิดาของ จินซ่างเอ่อร์ฮุย (จีน: 吉桑阿尔寨อังกฤษ: Jisang'a'erzhai)จากเผ่ามองโกลเคอร์ฉิน หลังการสิ้นพระชนม์ของพระนางได้รับการสถาปนาเป็น"พระชายาจินเซี่ยวจวงกง(จีน: 敬孝忠恭元妃อังกฤษ: Grand Consort Jingxiaozhonggong) และหลังจากองค์ชายตัวเอ่อร์กุ่น ได้เป็นผู้สำเร็จราชการในจักรพรรดิซุ่นจื้อ และได้สถาปนาตัวเองเป็น จักรพรรดิเฉินจง จึงได้สถาปนานามพระวรชายาเอกเป็น จักรพรรดินีเฉินจงอี้(จีน: 成宗义皇后อังกฤษ: Empress Chengzongyi).

 
 

Madre di Dorgon e dei suoi consorti: