Chi ha sposato Mette Falksdatter Gøye?

Axel Ottesen Brahe sposò Mette Falksdatter Gøye .

Mette Falksdatter Gøye

Mette Falksdatter Gøye

Descrizione in Italiano non trovata, abbiamo solo una descrizione in English:

Mette Falksdatter Gøye (født før 1554, død 15. november 1584) var en dansk adelsdame.

Hun var datter av Falk Gøye til Skjersø (d. 1554) og Ide Truidsdatter Ulfstand (d. før 1604). Den 20. august 1575 ble hun gift på Bollerup i Skåne med Axel Ottesen Brahe, bror til astronomen Tycho Brahe. Gøye var på det tidspunkt ved hoffet tilknyttet dronning Sophies jomfrukammer. Tiden tilbragte de på Elvedgaard, siden på Rugaard ved Odense. De fikk seks barn sammen, hvorav et døde som liten.

 
 
Wedding Rings

Axel Ottesen Brahe

Axel Ottesen Brahe

Descrizione in Italiano non trovata, abbiamo solo una descrizione in Swedish:

Axel Ottesen Brahe till Elved, född den 28 maj 1550 på Knutstorp i Skåne, död den 14 augusti 1616, var ett danskt riksråd.

Han var son till Otte Thygesen Brahe och Beate Clausdatter Bille samt bror till Tycho Brahe. Han var far till Sophie Axelsdatter Brahe.

Efter att i sin ungdom ha gjort tjänst i utlandet fick han betydande förläningar och blev 1596 riksråd i samband med en stor utnämning av yngre riksråd vid Kristian IV:s regeringstillträde.

1597 sändes han till Ven till följd av bönders klagomål över Tycho Brahe.

Under Kalmarkriget hade han en betydelsefull ställning som krigskommissarie och deltog i fredsunderhandlingar i Knäred 1613.

 
 

Figli di Mette Falksdatter Gøye e dei loro coniugi: